SHIORI NISHIGUCHI

週末のジュエリーショップ

POP UP STORE

2018/4/5~11
IKEBUKURO TOBU

2017/4/29~5/17
KEIKYU KAMIOOKA
Pieces

2016/12/15~25
IKEBUKURO TOBU

2016/12/8~25
 KEIKYU KAMIOOKA
Pieces

2016/9/14~10/31
SHINJYUKU ODAKYU

2016/8/25~31
IKEBUKURO TOBU

2016/6/5(sun)WORK SHOP
Junction101

2016/4/23(sat)〜5/8(sun) KEIKYU KAMIOOKA
Pieces

2016/4(apr)〜NISHINOMIYA HANKYU
azur et blanc

2016/3/10~3/23TOBU IKEBIKURO

2015/10/14~2016/1/6 Jeans Junction101

2015/10/8~10/14 TOBU IKEBUKURO

2015/8/6~8/12 TOBU IKEBUKURO

2015/6/4~6/17 TOBU IKEBUKURO

2015/5/3~5/4 KAMAKURA KOSHIGOE

2015/4/1~4/6 TOKYO EBISU YMAGOYA